Napíšte nám správu

  Kontaktujte nás

  phone-call

  Telefón: 0911 700 600

  message

  Email: info@epavlicek.sk

  Obchodné meno: Elektro Pavlíček, s.r.o.

  Sídlo spoločnosti: V. Clementisa 510/6A, 971 01 Prievidza


  IČO: 52435971

  DIČ: 2121031429

  IČ DPH: SK2121031429

  Zapísaný: Obchodný register Okres. súdu Trenčín, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 38466/R

  Orgán dozoru:

  Inšpektorát SOI pre Trenčianky kraj

  Hurbanova 59

  911 01 Trenčín

  Odbor výkonu dozoru

  Kontakt: tel. č. 032/640 01 09