Napíšte nám správu

Kontaktujte nás

phone-call

Telefón: 0911 700 600

message

Email: info@epavlicek.sk

Obchodné meno: Elektro Pavlíček, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: V. Clementisa 510/6A, 971 01 Prievidza


IČO: 52435971

DIČ: 2121031429

IČ DPH: SK2121031429

Zapísaný: Obchodný register Okres. súdu Trenčín, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 38466/R

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčianky kraj

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

Kontakt: tel. č. 032/640 01 09